บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
  เป็นการร่วมทุนระหว่าง
  บริษัทโตโยต้า ทูโช(ไทยแลนด์) จำกัด,
  โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น และ
  โตโยต้า โคโรลล่า ฮะชิโนเฮ ลิมิเต็ด
  คุณจึงมั่นใจได้มากกว่าในมาตรฐานและ
  คุณภาพการบริการ

  CALL CENTER : 66(2)553-2233

  สำนักงานใหญ่ (Head Office)
  TEL : 66(2)553-2222
  FAX : 66(2)553-2223
  สาขาวัชรพล (Watcharapol Branch)
  TEL : 66(2)519-9000
  FAX : 66(2)519-9100

  ศูนย์บริการ
  เปิด วันจันทร์-เสาร์ 07.00-19.00
  วันอาทิตย์ 08.00-17.00
  ฝ่ายขาย
  เปิด วันจันทร์-เสาร์์ 08.00-19.00
  วันอาทิตย์ 09.00-18.00

เลือกภาษา
 

- พนักงานขายลูกค้าญี่ปุ่นและบริษัทใ ..More


- พนักงานรับรถงานซ่อมสีและตัวถัง (BP Servi ..More


- เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Staff ประจำสาข ..More


- พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor ..More


[See all]

Customer Reration Section
ตำแหน่ง/Position :   พนักงานตรวจรับรถยนต์ใหม่ (V D Q I Staff )
ลักษณะงาน :   Full Time
คุณสมบัติ
รายละเอียดงาน :
  มาตรฐานของงาน ตรวจรับรถยนต์ใหม่ตามมาตราฐาน บจก.โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) TTT, บจก.โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) TMT ด้วย
ความเป็นระเบียบปลอดภัยและทันตามเวลาที่กำหนด

รายละเอียดของงาน 1. กรณีเคลื่อนย้ายรถยนต์ใหม่ต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ติดตัวทุกครั้ง
2. กรณีเคลื่อนย้ายรถยนต์ใหม่ ต้องตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นในการรับส่งรถยนต์ เช่น ป้ายแดง, เล่มทะเบียนรถยนต์และจดหมายแลก
แลกเปลียนรถยนต์ระหว่างดีเลอร์ให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทางในทุกกรณีและทุกครั้ง
3. กรณีรับ - ส่งรถยนต์ ต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัย และนำรถกลับมาจัดเก็บใน Stock ในสภาพที่สมบูรณ์
5. ดำเนินการตรวจรับรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐาน TMT และ TTT
6. กรณีตรวจพบปัญหาจากการผลิตหรือการขนส่งให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับและดำเนินการเคลมกับหน่วยงานนั้นภายในเวลาที่กำหนด
7. ดำเนินการตรวจรับรถยนต์ใหม่ใน Stock ร่วมกับพนักงานในแผนกและแผนกบัญชีและการเงินทุกครั้งที่มีการตรวจนับ Stock รถยนต์ใหม่
8. กรณีเบิกกุญแจรถยนต์ใหม่ต้องดูแลให้ครบถ้วนและคืนแผนกให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่เสมอ
ความสามารถประจำตำแหน่ง ( Competencies)
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. กระตือรือร้นอดทนต่องานหนักและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้มีเหตุผล
4. สามารถตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีความสามารถในการตติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดีและมีใจรักในงานด้านการบริการ

อัตราเงินเดือน :   9000 บาท++
วันที่เริ่มประกาศ : 15 Aug 2012  
สวัสดิการ
    - ประกันสุขภาพกลุ่ม มิลเลีย ไลฟ์ และประกันสังคม
    - ชุดยูนิฟอร์มพนักงานฟรี
    - ตรวจสุขภาพประจำปี
    - จัดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น)
    - จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี,จัดงานสัมมนานอกสถานที่
    - เงินช่วยเหลือพิธีสมรสของพนักงาน 1 ครั้งต่อ 1 คนจำนวน2,000.-
    - เงินช่วยเหลือพิธีศพสำหรับตัวพนักงาน 20,000.- , คู่สมรสและบุตรตามกฎหมาย 10,000.- , บิดามารดาที่แท้จริงของพนักงาน 5,000.-
    - โบนัสประจำปี
    - ปรับเงินประจำปี
    - คอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขายรถยนต์ทุกประเภท เท่านั้น)